Reklamációkezelés

Az Ügyfél a Termék kézbesítését követően köteles ellenőrizni, hogy a Termék megfelel-e a Megrendelésben előírtaknak. Amennyiben az Ügyfél a Megrendelésben előírtaktól való eltérést tapasztal, akkor ezt, a kézbesítést követően azonnal, de legkésőbb 8 napon belül írásban, a rendelésszám, a konkrét indokolás – és az azt alátámasztó fotók – megjelölésével köteles jelezni kereskedelmi képviselője felé.
A Szolgáltató, a reklamáció beérkezésétől számított két munkanapon belül azt kivizsgálja, majd az eredményről írásban értesíti az Ügyfelet.
Miután az Ügyfél továbbította panaszát a Szolgáltatónak, köteles teljeskörűen együttműködni a Szolgáltatóval a panasz megalapozottságának vizsgálatában. Ha a reklamáció alaptalannak bizonyul, a vizsgálat költségeit az Ügyfél köteles viselni.
Ha a Szolgáltató megállapította a hibát vagy hiányosságot, amelyről az Ügyfél kellő időn belül értesítette, a Szolgáltatónak saját belátása szerint:
▪ ki kell cserélnie a hibás Termékeket, vagy
▪ a hiányzó Termékeket le kell szállítania, vagy
▪ a vételárat arányosan leszállítania, vagy
▪ a teljes összeget vissza kell fizetnie.
Abban az esetben, ha Szolgáltató úgy dönt, hogy a vételárat teljes egészében vagy részben jóváírja vagy visszatéríti, az Ügyfél először köteles visszajuttatni a hibás Termékeket a Szolgáltatónak. A Szolgáltatónak csak a már visszajuttatott Termékek vonatkozásában áll módjában jóváírást teljesíteni, a Termékek értékének erejéig
Az Ügyfél SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TÁMASZTHAT IGÉNYT A Szolgáltatóval SZEMBEN, HA A TERMÉKEKET SZÁLLÍTÁST követően TELJESEN VAGY RÉSZBEN FELHASZNÁLTÁK, KEZELTÉK, FELDOLGOZTÁK, vagy egyébként módosították – így különösen, de nem kizárólagosan emblémázták.


EGYÉB PANASZ:
Amennyiben az Ügyfél a Terméket nem érintő egyéb, a megrendelésben foglaltaktól való – számlázással kapcsolatos, mennyiségbeli stb. – eltérést tapasztal, azt a Termék kézbesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban, indokolással ellátva köteles jelezni a kereskedelmi kapcsolattartónak.